• Какво е BTU
 • Btu (British thermal unit) - Британска термична единица

  Повечето климатици са с капацитет, измерен вBtu (British thermal unit) - Британска термична единица.
  Това е количеството топлина, необходимо за да се повиши температурата в един pound (0.45 kg) вода с един градус по Фаренхайт (0.56 градуса Целзий) при постоянно атмосферно налягане.

  1 BTU = 1.055 джаула.

  ЕЕR (Energy efficiency rating) - Коефициент на енергийна ефективност

  Етикетът за енергийна ефективност дава информация за разхода на енергия на климатика. Климатиците се разделят на седем различни категории (от А до G), според разхода им на енергия и са обозначени с различен цвят според категорията си. Енергийно най-ефективните климатици са включени в категория А със зелена стрелка на етикета - по-малко ефективните климатици са в клас G с червена стрелка на етикета.Клиентът лесно може да сравни ефективността на еднакви типове климатици от различни марки.

  Ето един пример за изчисление на коефициент на енергийна ефективност:

  Климатична система с мощност на охлаждане 9 000 BTU отдава 2638 W студ.

  (9 000 BTU отдава 2638 W студ)
  (12 000 BTU отдава 3520 W студ)
  (18 000 BTU отдава 5275 W студ)
  (24 000 BTU отдава 7034 W студ)

  EER ( energy efficiency rating) - коефициент на енергийна ефективност) е равен на съотношението на отдадената мощност във W спрямо консумираната електрическа мощност във W (ват) в режим на охлаждане. Например ако климатична инсталация отдава 2638 W студ, а консумира 800 W ел. енергия, има EER=3.275.

  COP (coefficient of performance) - Коефициент на трансформация

  СОР показва съотношението между използваната и придобитата енергия в режим на отопление.COP е аналогичен на EER ( energy efficiency rating). Отново колкото по-голям е този коефициент толкова по-ефективен и икономичен е климатикът.