• Принцип на работа на климатика
  • източник : kakraboti.com
    Най-общо казано всеки климатик премества енергия във вид на топлина от едно място на друго. В природата нормалното движение на топлината е от по-студеното към по-топлото място, подчинявайки се на втория закон от термодинамиката. Тъй като, в доста ...

    Добре дошъл

  • Какво е BTU
  • Btu (British thermal unit) - Британска термична единица

    Повечето климатици са с капацитет, измерен вBtu (British thermal unit) - Британска термична единица.
    Това е количеството топлина, необходимо за да се повиши температурата в един pound (0.45 kg) вода с един ...

    Добре дошъл